Ecologie

Comac en Groene Weken stellen voor: lezing + debat over de klimaatbeweging na Parijs (met Natalie Eggermont, voorzitter van Climate Express) 

Met de COP 21 in Parijs net achter ons is het vraagstuk van de klimaatopwarming nog lang niet opgelost. Er zijn akkoorden gesloten met nieuwe doelstellingen. De belangrijkste hier is dat de klimaatopwarming de drempel van 1.5°C niet mag overschrijden

Of deze vooruitzichen goed of niet goed zijn, en of de akkoorden effect zullen hebben zal Natalie Eggermont ons weten te vertellen. Zij is spoedarts, klimaatactiviste en machiniste van de Climate Express. Ze is ook auteur van 'Climate Express: Sporen van verandering.’ Ze zal een lezing geven over de klimaatopwarming en de resoluties die kwamen uit de COP21.

Deze interessante lezing zal gevolgd worden door een spannend debat met in het panel de jongerenbewegingen van de partijen die zich het meest met het thema ecologie bezig houden, dit zijn Jong Groen, Jongsocialisten en Comac.


Locatie: Aula Q.D; Pleinlaan 2, 1050 Elsene 

Tijd en datum: Donderdag 17 Maart om 19.00 tot 21.00 

Event
Date: 
dinsdag 25 oktober 2016

Ook dit semester organiseert Comac in verschillende steden opnieuw Marx Today, een reeks interactieve publieke vormingen over maatschappelijke thema's vanuit een marxistisch perspectief. De bedoeling is om studenten de kans te geven om die thema's kritisch te benaderen, vanuit een ander denkkader dan ze gewoonlijk worden opgedrongen.

Deze keer hebben we het over ecologie. Wie zijn de schuldigen van de opwarming van de aarde? Waarom nemen onze politici het probleem niet écht in handen? En wat kunnen dan wel de oplossingen zijn? Doorheen discussie met en tussen de deelnemers probeert Jo Cottenier op interactieve wijze een antwoord te geven op deze problemen.

Waar: D 1.07 Opgelet! Het lokaal is gewijzigd naar G.1.021,  Pleinlaan 2, 1050 Elsene
Wanneer: 25 oktober om 18u30
Lesgever: Jo Cottenier, ecologiespecialist van de PVDA
Contactpersoon: Iman Ben Madhkour (0488 19 43 77)

Event
Date: 
donderdag 10 november 2016

Ook dit semester organiseert Comac in verschillende steden opnieuw Marx Today, een reeks interactieve publieke vormingen over maatschappelijke thema's vanuit een marxistisch perspectief. De bedoeling is om studenten de kans te geven om die thema's kritisch te benaderen, vanuit een ander denkkader dan ze gewoonlijk worden opgedrongen.

Deze keer hebben we het over ecologie. Wie zijn de schuldigen van de opwarming van de aarde? Waarom nemen onze politici het probleem niet écht in handen? En wat kunnen dan wel de oplossingen zijn? Doorheen discussie met en tussen de deelnemers probeert Jo Cottenier op interactieve wijze een antwoord te geven op deze problemen.

Waar: MSI 00.08 opgelet! Het lokaal is gewijzichd naar MSI 00.28, Erasmusplein 2, 3000 Leuven
Wanneer: 10 november om 20u00
Lesgever: Jo Cottenier, ecologiespecialist van de PVDA
Contactpersoon: Seppe De Meulder (0487 90 65 57)

Event
Date: 
donderdag 3 november 2016

Ook dit semester organiseert Comac in verschillende steden opnieuw Marx Today, een reeks interactieve publieke vormingen over maatschappelijke thema's vanuit een marxistisch perspectief. De bedoeling is om studenten de kans te geven om die thema's kritisch te benaderen, vanuit een ander denkkader dan ze gewoonlijk worden opgedrongen.

Deze keer hebben we het over ecologie. Wie zijn de schuldigen van de opwarming van de aarde? Waarom nemen onze politici het probleem niet écht in handen? En wat kunnen dan wel de oplossingen zijn? Doorheen discussie met en tussen de deelnemers probeert Jo Cottenier op interactieve wijze een antwoord te geven op deze problemen.

Waar: Blandijn 100.017, Blandijnberg 2, 9000 Gent
Wanneer: 3 november om 19u00
Lesgever: Jo Cottenier, ecologiespecialist van de PVDA
Contactpersoon: Olivier Goessens (0494 77 05 06)

“Ik denk dat de onderhandelingen over het TTIP met de Verenigde Staten mislukt.” Deze uitspraak van de Duitse vice-Bondskanselier Sigmar Gabriel (SPD) zorgde voor heel wat beroering. Logisch, want deze minister van het machtigste land van Europa had zich tot dan toe volop ingezet voor het TTIP, het ontwerpakkoord voor trans-Atlantische vrije handel[1]. Die ommezwaai is het meest zichtbare resultaat van de stijgende druk die burgers overal in Europa uitoefenen. De strijd is nog niet gestreden, maar de overwinning lijkt binnen handbereik.

Vierduizend mensen uit alle uithoeken van Europa blokkeerden in Duitsland een van de grootste open kolenmijnen van Europa. Met de actie “Ende Gelände” (‘Tot hier en niet verder’) willen de deelnemers de ontginning van fossiele brandstoffen een halt toe roepen. Comac deed mee.

Event
Date: 
zaterdag 7 november 2015 tot zondag 8 november 2015

Op dit vormingsweekend voor verantwoordelijken gaan we dieper in op de marxistische analyse van het economische systeem en op de relatie tussen dit economische systeem en de natuur. Aan de hand van klassieke werken en hedendaagse analyses geeft Marc Vanderleyden (verantwoordelijke departement Vorming PVDA) op zaterdag 7 november een interactieve uiteenzetting van de marxistische theorie en de toepassing ervan op de huidige situatie. We analyseren samen de basismechanismen van het kapitalisme, de oorzaken van de huidige economische crisis en de kiemen van het sociale verzet. Aan de hand van rollenspelen, actuele case-studies en tegensprekelijk debat maken de deelnemers op een interactieve manier kennis met het
thema.

Op 8 november komt Jo Cottenier (verantwoordelijke werkgroep Ecologie PVDA) de marxistische analyse van de natuur voorstellen. Hoe verhoudt de natuur zich tegenover het kapitalisme? Is het kapitalisme nog te rijmen met een duurzaam beleid? En wat zijn de uitdagingen die ons te wachten staan in de mobilisatie naar en de nasleep van de Klimaattop in Parijs op 29 november? Aan de hand van een stellingenspel bekijken we de meest voorgestelde alternatieven op het kapitalisme (de transitiebeweging, het duurzaam kapitalisme, de emissiehandel, ...) en beoordelen we ze op hun effectiviteit.

Plaats: Jeugdverblijfcentrum 'De Waterman', Werkhuizenstraat 3, 1080 Brussel

Tijdstip vormingen: 10u-18u30 (zaterdag & zondag)

Thema: Economie, ecologie

Doelgroep: de lokale en nationale verantwoordelijken van Jongerenbeweging Comac vzw

Contactpersoon: Line De Witte - 0499342909

Event
Date: 
zondag 6 december 2015

In het kader van de klimaattop in Parijs hadden we het idee om een flashmob te organiseren na de grote klimaatmars, waar we de gevolgen zouden aantonen van een verhoogde zeespiegel. Door het verbod van de klimaatmars in Parijs is deze mars van plaats moeten veranderen, namelijk naar Oostende. Gezien Oostende aan de kust ligt, leek het ons logisch om onze actie te behouden.  Met de actie bootsen we eb en vloed na als de aarde met 2°C zou opwarmen. Een stijging van de zeespiegel die ervoor zou zorgen dat hele delen van Oostende zouden verdwijnen. We willen hiermee het bewustzijn aanwakkeren om de CO² uitstoot te beperken en daarvoor druk te zetten bij onze politieke leiders.

Event
Date: 
dinsdag 23 februari 2016

Eind november 2015 was er de klimaattop (COP21) in Parijs. Daar kwamen alle landen samen om een oplossing te zoeken om onze wereld leefbaar te houden. 

Natalie Eggermont (auteur van 'Climate Express, Sporen van verandering') en Anneleen Kenis (co-auteur van 'de mythe van de groene economie') brengen hun analyse van de klimaattop aan de hand van hun boeken en ervaringen in het veld.

Waarom wordt in elk opeenvolgend klimaatrapport de oproep tot ingrijpende actie steeds dwingender? Waarom krijgen we internationaal nog steeds zo weinig bindende afspraken op papier? Welke oplossingen liggen er nu juist op tafel? En zullen deze een mogelijke klimaatcatastrofe kunnen voorkomen?

Op 23 februari ontvangen we twee vrouwen met een uitgesproken visie op het klimaatprobleem.
Klimaatactiviste Natalie Eggermont stond mee aan de wieg van Climate Express, het burgerplatform dat 10.000 Belgen mobiliseerde voor de klimaatmars in Parijs. Zij schreef hiervoor het boek Sporen van verandering, waarin ze toont hoe de aanpak van de sociale en ecologische crisis hand in hand moet gaan.

Als tweede gast hebben we Anneleen Kenis. Zij is co-auteur van het ophefmakende boek De mythe van de groene economie, waarvan onlangs een derde herwerkte druk verscheen waarin dieper wordt ingegaan op de afgelopen klimaattop. In het boek worden de voorstellen die onder de slogan van de ‘groene economie’ worden geopperd onder de loep genomen en als schijnoplossingen ontmaskerd. De transitie naar een duurzame toekomst kan niet zonder diepgaande maatschappijverandering, zo stellen de auteurs.
De avond wordt gemodereerd door Walter Weyns, socioloog aan de UA.

Het belooft een interessante en spannende avond te worden. Er wordt ruimte voorzien voor vragen.

Deze activiteit vindt plaats op dinsdag 23 februari van 19u30 tot 21u30 in lokaal R.007 (Rodestraat 14, Antwerpen).

PERSBERICHT overgenomen van jongerenbewegingcomac.be

Talrijke acties van burgerlijke ongehoorzaamheid vinden op dit moment plaats in Parijs en op vele andere plaatsen om aan de regeringsleiders duidelijk te maken dat ze een ambitieus en bindend klimaatakkoord verwachten. Comac neemt hieraan deel en maakt van de gelegenheid gebruik om haar petitie "COP21 multinationans-free" te overhandigen aan de Belgische delegatie.
 

 

Pagina's

Subscribe to RSS - Ecologie