Het is niet altijd gemakkelijk om je in deze periode te motiveren om te beginnen studeren. Nochtans is dit vaak onmisbaar om in januari te slagen. Zoals elk jaar organiseert Comac de Collectieve Blok! 

Het principe? Studenten een plaats aanbieden waarin het enige waar ze zich nog zorgen over moeten maken niets meer is dan... studeren! Al de rest wordt verzorgd door een ploeg vrijwilligers en door de deelnemers zelf: gemotiveerd worden door de groep, regelmatige pauzes, maaltijden en tussendoortjes de hele dag door, wandelingen in prachtige landschappen, discussieavonden … 

Vandaag is het meer dan ooit nodig om studenten die het moeilijk hebben de kans aan te bieden om deel te nemen aan de collectieve blok. Met Comac verdedigen we een openbaar, gratis en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Voor ons betekent dit dat alle structuren moeten bestaan om het voor iedereen mogelijk te maken om te slagen, en niet enkel voor hen die er de meeste kansen voor hebben.

Vandaag in de reeks 'Studenten in verzet': Duitsland, waar het inschrijvingsgeld in de laatste deelstaat terug werd afgeschaft en 200.000 studenten in staking gingen. Maandag 17 november was de internationale dag van de student, terwijl overal ter wereld het (hoger) onderwijs onder vuur ligt. Maar ook het verzet broeit. De World Federation of Democratic Youth (WFDY) roept daarom op tot een week van de studentenstrijd. Met Comac publiceren we in dat kader elke dag een artikel over het onderwijs in een ander land. Over hoe elders de middelen voor onderwijs onder druk komen te staan, maar ook waar er vooruitgang is. En over hoe de studenten overal duidelijk maken dat ze zullen blijven vechten voor een toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs.

Vandaag in de reeks 'Studenten in verzet': Quebeq, waar de verhoging van het inschrijvingsgeld werd tegengehouden en de carré rouge het teken van de studentenprotesten werd. Maandag 17 november was de internationale dag van de student, terwijl overal ter wereld het (hoger) onderwijs onder vuur ligt. Maar ook het verzet broeit. De World Federation of Democratic Youth (WFDY) roept daarom op tot een week van de studentenstrijd. Met Comac publiceren we in dat kader elke dag een artikel over het onderwijs in een ander land. Over hoe elders de middelen voor onderwijs onder druk komen te staan, maar ook waar er vooruitgang is. En over hoe de studenten overal duidelijk maken dat ze zullen blijven vechten voor een toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs.

Vandaag in de reeks 'Studenten in verzet': Chili, waar het hoger onderwijs geprivatiseerd is en de studenten het breedste maatschappelijk protest van de laatste 20 jaar in gang trokken. Maandag 17 november was de internationale dag van de student, terwijl overal ter wereld het (hoger) onderwijs onder vuur ligt. Maar ook het verzet broeit. De World Federation of Democratic Youth (WFDY) roept daarom op tot een week van de studentenstrijd. Met Comac publiceren we in dat kader elke dag een artikel over het onderwijs in een ander land. Over hoe elders de middelen voor onderwijs onder druk komen te staan, maar ook waar er vooruitgang is. En over hoe de studenten overal duidelijk maken dat ze zullen blijven vechten voor een toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs.

Vandaag in de reeks 'Studenten in verzet': Spanje, waar het hoger onderwijs geprivatiseerd dreigt te worden en waar groene, gele, rode en witte golven samenstromen. Maandag 17 november was de internationale dag van de student, terwijl overal ter wereld het (hoger) onderwijs onder vuur ligt. Maar ook het verzet broeit. De World Federation of Democratic Youth (WFDY) roept daarom op tot een week van de studentenstrijd. Met Comac publiceren we in dat kader elke dag een artikel over het onderwijs in een ander land. Over hoe elders de middelen voor onderwijs onder druk komen te staan, maar ook waar er vooruitgang is. En over hoe de studenten overal duidelijk maken dat ze zullen blijven vechten voor een toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs.

Vandaag in de reeks 'Studenten in verzet': Groot-Brittannië, waar drie vierde van de studenten hun lening niet kunnen afbetalen en op 19 november de grootste studentendemonstratie van de laatste 4 jaar plaatsvond. Maandag 17 november was de internationale dag van de student, terwijl overal ter wereld het (hoger) onderwijs onder vuur ligt. Maar ook het verzet broeit. De World Federation of Democratic Youth (WFDY) roept daarom op tot een week van de studentenstrijd. Met Comac publiceren we in dat kader elke dag een artikel over het onderwijs in een ander land. Over hoe elders de middelen voor onderwijs onder druk komen te staan, maar ook waar er vooruitgang is. En over hoe de studenten overal duidelijk maken dat ze zullen blijven vechten voor een toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs.

Maandag 17 november, op de internationale dag van de student, voeren studenten in heel het land opnieuw acties tegen de besparingen in het onderwijs en tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Ook vanuit de hoek van het academisch personeel rijst er echter protest tegen de besparingsplannen op onderwijs.

Vandaag in de reeks 'Studenten in verzet': Nederland, waar de hoogte van het inschrijvingsgeld doet duizelen en de basisbeurs dreigt te worden afgeschaft. Maandag 17 november was de internationale dag van de student, terwijl overal ter wereld het (hoger) onderwijs onder vuur ligt. Maar ook het verzet broeit. De World Federation of Democratic Youth (WFDY) roept daarom op tot een week van de studentenstrijd. Met Comac publiceren we in dat kader elke dag een artikel over het onderwijs in een ander land. Over hoe elders de middelen voor onderwijs onder druk komen te staan, maar ook waar er vooruitgang is. En over hoe de studenten overal duidelijk maken dat ze zullen blijven vechten voor een toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs.

“Bespaar niet op onze toekomst”, “onderwijs is een recht, daarover onderhandelen we niet” zie daar de slogans die vandaag het meest gehoord werden van Hasselt tot Luik via Louvain-La-Neuve en Brussel. In totaal zijn er meer dan 1000 studenten samengekomen over heel het land voor de internationale dag van de student. Vaak met veel creativiteit en veel doorzettingsvermogen. Dat valt niet te verbazen gezien de zware aanvallen waarmee de studentenbeweging geconfronteerd wordt, aan Nederlandstalige maar ook aan Franstalige kant. De mobilisatie vandaag was dus “een eerste antwoord aan de ministers”. “Samen vechten we, Nederlandstaligen en Franstaligen, voor een kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs” stelden de studentenvertegenwoordigers op het eind van de betoging in Brussel.

“In plaats van er alles aan te doen om zwakkere studenten vooruit te helpen, lijkt men er alles aan te willen doen om van hen af te raken.” Zo reageert Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, op het voorstel van twee vicerectoren van de KU Leuven om 'de bar slechte slaagcijfers op te trekken'. Studenten die voor minder dan 30 procent van hun studiepunten slagen zouden hun opleiding niet meer mogen verderzetten. “In plaats van de problematiek van de lage slaagcijfers bij de wortel aan te pakken, individualiseert men de kwestie. Dit betekent weer een stap verder richting een elitair onderwijs."

Transparency International maakte de bedragen bekend die politici extra krijgen door te zetelen in verschillende raden van grote bedrijven en het aantal externe mandaten ded Europese politici opnemen. Nathalie Griesbeck uit de liberale ALDE-fractie spant de kroon met 33000 euro en 63 externe mandaten. Nummer één uit België is Guy Verhofstadt die meer dan 15000 euro extra per maand binnenrijft en 51 extra mandaten heeft.

17 november is de Internationale Dag van de Student. In de hele wereld komen jongeren samen om een openbaar, kwaliteitsvol en toegangelijk onderwijs voor iedereen te eisen, maar ook om een waardige toekomst in een solidaire samenleving te eisen. Gezien de huidige situatie zal ook in België voor die dag gemobiliseerd worden. Die mobilisatie ondersteunen we met Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, want de toekomst van een grote meerderheid van jongeren wordt op dit moment echt bedreigd. Charlie Le Paige, verantwoordelijke van Comac Studenten komt terug op het belang van deze 17 november.

Het kleinste kind weet dat dezelfde kansen voor de rijke en de arme kinderen pure fantasie is. Als je echt gelijke rechten wil, moet je extra middelen inzetten om de ongelijkheid te verminderen. Door nu de extra middelen van het gelijkeonderwijskansendecreet voor achtergestelde kinderen af te schaffen gaat Crevits de ongelijkheid terug groter maken. Gemeenteraadslid en PVDA-onderwijsspecialiste Mie Branders verwijt de Vlaamse regering zo terug naar een onderwijs voor de elite te gaan.

Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, veranderde vandaag tijdens een symbolische actie de naam van het ministerie van minister van Onderwijs Hilde Crevits. 'Ministerie van Ongelijkheid', stond er even op het imposante gebouw geschreven. “Een symbool voor de verkeerde keuzes die de minister maakt”, zegt Jos D'Haese, woordvoerder van de linkse jongerenorganisatie. “Beslissing na beslissing neemt Crevits maatregelen die de nu al galopperende ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs verder dreigen te verdiepen.”

“Ik ben tot luisteren bereid”, sprak eerste minister Charles Michel ’s avonds na de grootste vakbondsbetoging van de laatste dertig jaar. Maar heeft hij de boodschap van de 120.000 betogers wel gehoord?

Jonge werknemers maar ook jongerenbewegingen en -organisaties, studenten of scholieren, jongeren uit het noorden en het zuiden van het land: allen waren vandaag talrijk aanwezig op de manifestatie. Besparingen in onderwijs of in het middenveld en cultuur, uitsluitingmaatregelen tegen jonge werkzoekenden of low cost tewerkstelling: hoewel ieder zijn eigen leitmotiev had, was het toch dezelfde weigering van maatregelen die de toekomst van jongeren in gevaar stelt die de jongeren vandaag bijeenbracht.

Vandaag 5 november zijn er in alle Vlaamse universiteitssteden studentenbetogingen. De Vlaamse regering-Bourgeois handhaaft haar plannen om het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs te verhogen naar 890 euro. Ze gaat ook meer dan 400 miljoen besparen op het hogeronderwijsbudget. Maar het verzet tegen deze maatregelen groeit. Studenten, vakbonden en middenveldorganisaties organiseren zich. “We voelen dat er iets op gang komt”, zegt Line De Witte, nationaal verantwoordelijke van PVDA-jongerenbeweging Comac.

 “Besparen op hoger onderwijs is een fundamenteel verkeerde politiek-maatschappelijke keuze”. De Vlor (Vlaamse Onderwijsraad) sprak zich deze week in sterke bewoordingen uit tegen de onderwijsplannen van de Vlaamse regering. De adviesraad maakt zich ernstige zorgen over het effect van de verhoging en de besparingen voor de democratisering van het hoger onderwijs. Een nieuwe stem voegt zich zo bij de studenten om de besparingspolitiek van de regering te weigeren.

De betoging van 6 november zal meer dan 100000 mensen in de straten van Brussel samenbrengen om te protesteren tegen de besparingspolitiek van de verschillende regeringen. De jongeren, #DeOpgeofferdeGeneratie, zullen zichtbaar aanwezig zijn! Er is op 5 november, op de vooravond van de betoging, een samenkomst georganiseerd, en er zal een jongerenblok zijn in de betoging. Comac, jongerenbeweging van de PVDA, zal meelopen.

De PVDA en Comac (haar jongerenbeweging) steunen de studenten en de omwonenden in het Comité "Sauver La Plaine" die zich al een tiental dagen mobiliseert tegen het project van Immobel. Een mobilisatie die de voorbije dagen de omkapping van 150 bomen heeft kunnen voorkomen. De PVDA zal hiervoor ook het Brussels parlement interpelleren om de eisen van het comité te verkondigen