Alsof ze zich de laatste maanden nog niet vaak genoeg van hun kleinste kant hebben laten zien, werkt de ultraconservatieve studentenclub KVHV zich opnieuw in de kijker met op zijn minst bedenkelijke uitspraken. De Gentse afdeling van deze vormingsschool voor toekomstige VB- en N-VA-toppolitici pakte gisteren op Facebook uit met een in memoriam van niemand minder dan… Joris van Severen, in de jaren ’30 leider van de extreemste fascistische organisatie in België: het Verdinaso. Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, waarschuwt voor het normaliseren van autoritaire, racistische en asociale ideologieën en roept op tot een divers en solidair sociaal verzet.

Op 22 april organiseerde de vrouwengroep van Comac Leuven het groot seksismedebat. Het debat werd ingeleid door niemand minder dan Yasmine Schillebeeckx. Je kent haar waarschijnlijk wel van het artikel “Mijn naam is niet ‘Hey Sexy’” of als één van de oprichtsters van #WijOverdrijvenNiet. Aangezien zij onze interesse gewekt heeft, besloten we haar te interviewen.

Video

Tegenover de plannen van de federale regering om 6 miljard te investeren in de aankoop van 40 nieuwe F-35 oorlogsvliegtuigen, start Comac (de jongerenbeweging van de PVDA) een campagne om te eisen dat dit geld eerder geïnvesteerd zou worden in de sociale, democratische en ecologische noden van de samenleving. We hebben een filmpje gelanceerd om promotie te maken voor de campagne

Exequiel en Diego waren 18 & 24 jaar toen ze op donderdag 14 mei stierven in Valparaiso, Chili, na een incident tijdens een betoging voor gratis hoger onderwijs. Een man had op de studenten geschoten en ze vermoord toen ze affiches voor zijn gebouw aan het kleven waren.

Seppe De Meulder van Comac Leuven schreef na het debat over basisinkomen in Leuven een kritische reflectie op dit toch wel vernieuwende idee. Voortbouwend op de positieve uitgangspunten van het basisinkomen, pleit hij voor een onvoorwaardelijke werkloosheidsuitkering boven de armoedegrens, een investeringsplan voor gratis publieke voorzieningen en een 30-uren week. Om dit mogelijk te maken is op zijn minst een miljonairstaks nodig, die het budget dat hiervoor nodig is activeert. Seppe schrijft in eigen naam.

Jaarlijks wordt de Belgian Pride georganiseerd op de zaterdag die het dichts bij 17 mei valt, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Voor Comac en PVDA is het al jaren de uitgelezen kans om onze visie op een warme en diverse samenleving in de kijker te zetten, zij aan zij met de talloze verenigingen en vele tienduizenden deelnemers die op een feestelijke manier het recht opeisen om te zijn wie je bent, ongeacht je seksuele voorkeuren of genderidentiteit. Deze boodschap is nog steeds heel hard nodig, want homofobie en transfobie zitten dieper in onze samenleving ingebakken dan we soms denken…

Jongeren die het heft in eigen handen nemen om te bouwen aan een diverse en solidaire samenleving, zonder racisme en discriminatie, dat was de motor achter het grote buurtfestival van zondag 10 mei in Antwerpen. Met Diversity In Antwerp City brachten ze zo maar eventjes 4.000 mensen bijeen in Park Spoor Noord om samen te dromen van een warm alternatief. En wat voor een!

Manifiesta On Tour is de voorbije week langs Brussel, Leuven en Louvain-La-Neuve gegaan. Meer dan 600 jongeren hebben deelgenomen aan de avonden met op het programma: een muzikale wedstrijd, lezingen, fototentoonstellingen, symbolische acties, workshops met andere jongerenverenigingen, ... Drie avonden georganiseerd door Comac die de mogelijkheid boden om reclame te maken voor Manifiesta en via Manifiesta cultuur en jonge talenten in de verf te zetten.

Comac, de jongerenbeweging van de PVDA (Partij van de Arbeid van België) en de Communistische Partij (CPB) organiseren op 10 mei een bezoek aan het Fort van Breendonk. “Opdat men de nazistische barbaarsheid en de duizenden Verzetsstrijders die hun leven gaven opdat wij vrij zouden kunnen leven nooit zou vergeten”, legt Petya Obolensky, verantwoordelijke van Comac, uit.

LEUVEN - “Junckers Europa is niet het onze" Op maandag 4 mei voert Comac, de jongerenafdeling van de PVDA, actie tijdens de de lezing van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker aan de KU Leuven. Juncker geeft er zijn visie op de toekomst van Europa, en die is volgens de linkse jongerenbeweging nefast voor de werkende bevolking en de jeugd.

Een ongeoefend oog zou in Knack (18/04) kunnen lezen dat kersvers Jong N-VA-voorzitter Tomas Roggeman een pleidooi houdt voor participatie en consultatie van de jongeren en de jeugdsector in het beleid. De leidraad van zijn betoog is echter dat zoiets ons vooral niet veel mag kosten. Over de brute besparingen op jeugd en onderwijs, zonder mededogen uitgedragen door zijn partij, stelt hij zich bijgevolg helemaal geen vragen.

Op dinsdag 21 april organiseert Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, om 16u30 een “Fly-In” op het Surlet de Chokierplein. Ze gooien massaal met papieren vliegtuigjes om op een symbolische wijze meer investeringen te vragen voor onderwijs en andere sociale noden voor de samenleving in plaats van te investeren in 40 nieuwe gevechtsvliegtuigen.

“Stel je voor dat het alledaagse ongewoon wordt, en het ongewone alledaags”. Zo begint Peter Mertens de inleiding van zijn nieuwe boek “De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen”, waarin hij buiten de lijntjes wil kleuren en mensen opnieuw wil laten dromen van een andere maatschappij. De 30-urenwerkweek, het Fins onderwijsmodel, klimaatneutrale steden, praktijktesten voor racisme, het bindend referendum, het Weens woonmodel en dokters zonder drempel zijn de zeven andere briljante ideeën die Mertens met de hulp van 16 co-auteurs, waaronder ook drie Comac'ers – Liza Lebrun van Comac in Louvain-La-Neuve en nationale woordvoerders Jos D'Haese en Line De Witte – beschrijft. Op 23 april wordt het boek voorgesteld in Antwerpen.

De bezetting van het Maagdenhuis is –voorlopig- voorbij. Zaterdag ontruimde de politie het bestuursgebouw van de Universiteit van Amsterdam nadat de rechter daar toestemming voor had gegeven. Negen actievoerders, zowel studenten als docenten, werden gearresteerd. Daarmee komt voorlopig een einde aan de langstdurende rectoraatsbezetting in de Nederlandse geschiedenis. Aan de kille besparingsplannen komt vooralsnog echter geen einde, dus kunnen de UvA, het stadsbestuur en de regering zich verwachten aan een spoedig herstel van de protestbeweging.

Meer dan 5.000 mensen lieten op Facebook al weten aanwezig te zullen zijn op het buurtfestival Diversity In Antwerp City. PVDA Jongeren, de organisatoren van het festival, maken nu ook het programma bekend. Diversity In Antwerp City wil tonen dat superdiversiteit een troef is en wil ingaan tegen het polariserende discours dat de laatste tijd de politieke wereld verzuurt.

“Op galabals moest je maar zien dat je niet te dicht bij hem in de buurt kwam, op mondelinge examens kon je beter geen te kort rokje dragen.” Mara De Belder, ex-voorzitster van Comac-VUB en studeerde af als psychologe aan de VUB en hoorde al eerder choquerende uitspraken van decaan Willem Elias.

In december 2015 vindt in Parijs de jaarlijkse grote klimaattop plaats. De milieubeweging heeft er dé afspraak voor een grote mobilisatie voor het klimaat van gemaakt. Om een krachtsverhouding te kunnen opbouwen voor een ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige transitie. 10.000 Belgen worden er verwacht in Parijs. Ook Comac voegt zich bij deze oproep en ondersteunt de Climate Express naar Parijs 2015.

Hoewel clichés rond de "passieve" of de "individualistische" jeugd al lang de ronde doen, zien we integendeel dat de jongeren van vandaag meer dan ooit de wereld en de samenleving willen veranderen. We willen geen opgeofferde generatie worden. En zij die ons dat willen doen geloven, hebben daar hun reden voor. Een opinie van Charlie Le Paige, nationaal voorzitter van Comac.

Certains clichés ont la peau dure. Les préjugés peuvent mener à la peur, au mépris ou à la haine. Pourtant, à l’heure où notre avenir et celui de la planète est sacrifié pour le profit d’une minorité, du 1 %, tout ce qui nous divise nous affaiblit. Nos différences sont une richesse, et c’est ensemble que nous construirons un monde plus juste pour les 99 %. Une vidéo de Comac, mouvement de jeunes du PTB à l’occasion de la Journée Internationale de Lutte contre le Racisme du 21 mars!

De paasvakantie is vaak het signaal om te beginnen met de blok voor het tweede semester. Het is echter niet altijd makkelijk om je te motiveren om al in april te beginnen studeren, de examens lijken immers nog ver weg. Nochtans is het niet onbelangrijk om al in de paasvakantie een goede start te nemen zodat je zonder zorgen de examens van het tweede semester kan aanvangen...
Zoals ieder jaar organiseert Comac haar supertoffe Collectieve Blok !
Het principe : aan iedereen die dat wenst een plek geven waar het enige waar ze zich zorgen over moeten maken... hun studies zijn.