Een grote verrassing voor deze derde editie van ons Paaskamp … We gaan naar zee, we houden ons kamp in Bredene! Jongeren van 14 tot 20 jaar uit alle hoeken van het land beleven samen een onvergetelijke week in het teken van diversiteit, solidariteit, vol nieuwe ervaringen, engagement, actie en amusement.

Op woensdag 10 februari 2016 won de 74-jarige Bernard ‘Bernie’ Sanders de eerste voorverkiezing voor de Democratische partij in New Hampshire. De stemming vorige week op het partijcongres in Iowa leverde een gelijksspel op tussen Hillary Clinton en Bernie Sanders. De linkse presidentskandidaat is al maandenlang een waar fenomeen in de Verenigde Staten. Honderdduizenden kwamen al luisteren naar zijn verkiezingstoespraken. In december kozen de lezers van Time Magazine Bernie Sanders zelfs als persoon van het jaar 2015. Wie is Bernie Sanders en wat iszijn geheim?

"Bijna één op de vijf mensen die instromen, is analfabeet" zo stelt Lisbeth Homans (N-VA) deze week in het Laatste Nieuws. Analfabetisme is inderdaad een serieus probleem, maar goed dat mevrouw Homans het zo in de schrijnwerper zet. Maar het is niet enkel een probleem bij instromers. Laten we eens in de cijfers van eigen land duiken om te zien hoe het bij ons gesteld is.
Yassine Boubout is een jongere (18) van Marokkaanse afkomst die een maand geleden door de politie onder schot werd gehouden en vervolgens drie uur werd vastgehouden, zonder enige verklaring. Dit kordaat optreden was, zo blijkt, een gevolg van de terroristische aanslagen in Parijs van november. Yassine zou naar vernoemd “op een verdachte geleken hebben” toen hij tijdens zijn schoolpauze op zoek was naar een middagmaal in de supermarkt. Solidair interviewde Yassine.

De gebeurtenissen op oudejaarsavond in Keulen zijn afschuwelijk en onvergeeflijk. De berichtgeving erover was vaak echter even merkwaardig. “Seksisme tegenover vrouwen? Dat is in onze Verlichte, westerse samenleving uit den boze!” Toch doken er hier en daar ook opinies op die de vinger op de wond weten te leggen. Ja, ook hier in onze westerse samenleving zijn vrouwen nog altijd slachtoffer van seksisme. En de daders zijn heus niet enkel migranten of vluchtelingen, maar ook blanke, westerse mannen.

Naar het inschrijvingsformulier

We organiseren 30 vormingen verspreid over twee dagen. Elke vorming past binnen een bepaald thema. Van marxisme tot ecologie, over cultuur, discriminatie en een andere maatschappij. Het is mogelijk verschillende thema’s te combineren als je één of twee dagen komt of je kan alle vormingen van een thema volgen. Maar let op dat je je niet inschrijft voor overlappende vormingen.

 

De wereld begrijpen om haar te veranderen

Steeds meer en meer mensen gaan op zoek naar een alternatief voor de besparingen en voor de verouderde liberale recepten. Op 4, 5 en 6 maart opent de Karl Marx School haar deuren op de campus van de ULB. Een gelegenheid bij uitstek om te discussiëren over de huidige maatschappij, maar vooral om het te hebben over alle mogelijke alternatieven. De Karl Marx School biedt een programma aan met bijna 50 vormingen in twee talen, met verschillende debatten maar ook en vooral met ontmoetingen tussen jongeren uit het hele land.

Internet is een medium dat centraal staat in het dagelijkse leven van een groot deel van de bevolking en van de meerderheid van de jeugd. Het Europees Parlement heeft recent een wet goedgekeurd die de zogenaamde "webneutraliteit" bedreigt: internet providers zouden vanaf nu voorrang kunnen geven aan bepaalde inhoud en andere inhoud naar een tweederangscircuit bannen. Dat stelt ernstige democratische problemen. Internet moet vrij zijn voor iedereen, niet het voorrecht van de hoogste bieder.

De vier partijen van de regering Michel sloten op 22 december een ‘kerstakkoord’. Er wordt ruim 9 miljard uitgetrokken voor investeringen in Defensie. “Het akkoord bevat inderdaad een aantal cadeautjes, onder andere voor defensie. In plaats van dat geld te besteden aan oorlog, zou de regering beter investeren in de toekomst en sociale noden, zoals onderwijs” aldus Line De Witte die woordvoerder is van Comac, de studentenbeweging van de PVDA. “Wij vinden dat de regering een andere keuze kan maken. Comac eist dat de regeringen 9,2 miljard investeren in de toekomst van onze jongeren. Men kan bijvoorbeeld de besparingen op openbaar vervoer en op onderwijs ongedaan maken of de BTW-plicht voor jeugdhuizen terugtrekken. Het is duidelijk dat ze het geld daarvoor kunnen vinden.”

Comac, de jongerenbeweging van de PVDA reageert positief op de overwinning die de jeugdhuizen haalden in het dossier van de BTW-plicht. Minister van Financiën Van Overtveldt wilde jeugdhuizen - die al jarenlang van BTW zijn vrijgesteld - nu toch BTW laten betalen wanneer hun omzet de 50.000 euro overschreed. Dankzij de BTNee-campagne van de Vlaamse jeugdhuizen werd Van Overtveldt gedwongen dat plafond op te trekken tot 80.000 euro. “Een stap in de goede richting”, reageert Jos D'Haese van de Comac, “maar elk jeugdhuis dat BTW-plichtig wordt is er één te veel. Laat ons engagement belonen in plaats van belasten”.

Montasser, Zouzou Ben Chicka, Yassine Boubout, Youness Tmimi, en waarschijnlijk nog een heleboel andere namen, zijn namen die de laatste tijd, sinds de aanslagen in Parijs om exact te zijn, meerdere malen in de media opdoken. Deze jonge mannen, niet toevallig allemaal van vreemde origine, verschenen niet in de media omdat ze iets te maken hebben met de aanslagen in Parijs. Wel omdat ze, ten onrechte en wegens hun donkere huidskleur, als verdacht werden aanzien, en als gevolg daarvan overdreven ‘aangepakt’ werden door de politie of andere orde-instanties.

Studenten van Comac (de jongeren van de PVDA) hebben een initiatief gestart om studenten, die wegens de stakingsdagen van de NMBS in januari moeilijk op hun examens zouden geraken, te herbergen. Concreet brengt de Facebookpagina “Mijn KOT staat voor je open – Mon KOT t’es ouvert” hen in contact met studenten die een slaapplaats kunnen voorzien.

Talrijke acties van burgerlijke ongehoorzaamheid vinden op dit moment plaats in Parijs en op vele andere plaatsen om aan de regeringsleiders duidelijk te maken dat ze een ambitieus en bindend klimaatakkoord verwachten. Comac neemt hieraan deel en maakt van de gelegenheid gebruik om haar petitie "COP21 multinationans-free" te overhandigen aan de Belgische delegatie.
 

 

 

De Vlaamse jeugdhuizen maken zich op voor een actieweek tegen het plan van minister van Financiën Johan van Overtveldt om de BTW-vrijstelling voor jeugdhuizen aan te passen. Jeugdhuizen die meer dan 50.000 euro omzet uit drankverkoop halen zouden volgens dat plan BTW-plichtig worden en en complexe BTW-administratie moeten bijhouden. Formaat, de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen, spreekt van een “afrekening met engagement”. Ook Comac, de jongerenbeweging van de PVDA reageert onthutst en roept op om de actieweek te ondersteunen.

De regering laat kerncentrales langer open blijven, maar een Belgisch akkoord over de verdeling van de klimaatinspanningen is er nog niet. “Niet verwonderlijk dat België op de klimaattop verkozen werd tot ‘fossiel van de dag’”, zegt Comac. De partij stelt een nationaal klimaatplan voor en steunt de oproep voor de nationale betoging nu zondag, 6 december, in Oostende.

Op 30 november begint de klimaattop in Parijs. Welke antwoorden hebben de politieke partijen op de klimaatcrisis? Zou het duo N-VA-MR even gevoelig zijn voor het klimaatvraagstuk als voor de belangen van de multinationals? En wat zeggen de socialisten en de groenen? En de PVDA?

Op 6 december komen in Oostende dan toch duizenden Belgen op straat. In kader van de klimaattop in Parijs laten zij de stem van het volk horen. Want de nood is hoog en wij zijn #niettestoppen.

Na de dramatische aanslagen in Parijs en met de huidige dreiging, moeten we logischerwijs rekening houden met de nieuwe situatie. Samenkomsten in grote steden werden verboden, maar het kon niet dat de klimaatbeweging moest zwijgen. De uitdagingen die vanaf maandag besproken zullen worden op de internationale klimaattop in Parijs zijn te belangrijk voor de toekomst van onze planeet. Daarnaast zijn de aangekondigde beloftes tot nu toe vanuit de staten totaal niet voldoende. Daarom zal Climate Express uiteindelijk in Oostende deze zondag 29 november druk zetten op de Belgische en internationale regeringsleiders. En ondanks de koude lucht van de Noordzee zal het een warme betoging zijn. We zitten met een ecologische noodtoestand en we moeten met veel zijn in Oostende om gehoord te worden.

Van 30 oktober tot 1 november, het weekend van Halloween, beleefden de jongeren van Comac en PVDA Jongeren, een uitzonderlijk weekend. 60 jongeren van over heel België werkten het hele weekend lang rond en met mensen op de vlucht. “Een weekend dat ons nog lang zal bijblijven, dat in ons geheugen gegrift staat”, getuigt Maxim Buyssens (18 jaar).

De Vrije Universiteit Brussel is als eerste universiteit in West-Europa naar de beurs getrokken om obligaties uit te schrijven. “Een spijtige primeur. Wat zal dit willen zeggen? Dat de financiering van nieuwe proffen of nieuwe koten zal afhangen van de beurskoers? Dat de VUB winst zal moeten maken?” vraagt Olivier Goessens, voorzitter van Comac VUB (studentenbeweging van de PVDA) zich af. “Met deze beslissing wordt ons onderwijs meer en meer een koopwaar dat gekocht en verhandeld kan worden. Daarenboven werd deze beslissing gemaakt zonder een democratische debat met studenten en personeel. Vrij Onderzoek moet een centrale waard blijven aan de VUB. Het denken mag zich aan geen enkel dogma onderwerpen, ook niet aan de dogma’s van vermarkting en privatisering. Ons Vrij Onderzoek is niet te koop!” Comac eist via een petitie dat het rectoraat zich bindt om dit trieste precedent niet te herhalen. “Wij pleiten voor een publieke herfinanciering in plaats van privatiseringen” aldus Olivier Goessens.