Brussel 23 oktober. Na de Gentse scholieren was het vandaag de beurt aan die van het Maria-boodschaplyceum van Brussel om een duidelijke njet te laten horen tegen de besparingen van Vlaams onderwijsminister Crevits.
Verschillende jongeren mobiliseren zich, na een oproep van de jongerenvakbonden van zowel het Noorden als het Zuiden van België, tegen de besparingspolitiek op alle politieke niveaus (federaal, regionaal en gemeentelijk vlak) in België, en nemen deel aan het actieplan van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Comac is ondertekenaar van het initiatief en roept op om aanwezig te zijn op de eerste afspraak nu vrijdag 24 oktober om 16u aan de Beurs in Brussel. De toekomst van onze jongeren staat op het spel, het is tijd voor een sociaal verzet.
Via de “jongerengarantie” wil de Brusselse regering jongere werklozen een job, een stage of een opleiding aanbieden. Actiris, het Brussels werkgelegenheidsagentschap, vroeg aan Fatima een stage te doen in het kader van de “jongerengarantie”. Zo kwam ze terecht bij Euroclean, een groot schoonmaakbedrijf. Daar moest ze zich “officieel” aanbieden voor een opleiding in de administratie. In werkelijkheid werd Fatima soms helemaal alleen en buiten alle veiligheidsnormen om, uitgestuurd naar allerlei plaatsen waar schoongemaakt moest worden. Hiervoor kreeg ze 800 euro per maand waarvan driekwart betaald werd met overheidssubsidies.
Fotoreportage
Nu Crevits en Bourgeois bekend hebben gemaakt dat het inschrijvingsgeld met bijna 300 euro verhoogd wordt en 890 euro zal bedragen hebben studenten en scholieren op woensdag 22 oktober massaal geprotesteerd tegen deze verhoging door sit-ins te organiseren. Dat was het geval aan de universiteiten van Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel. In Gent voerden ook scholieren actie.

Op donderdag 16 Oktober zaten omstreeks 20u in Leuven een 100-tal studenten uit Leuven geboeid te luisteren naar Peter Mertens, voorzitter van pvda, socioloog en schrijver van de bestseller ‘Hoe durven ze?’. Mertens kwam spreken over de crisis, besparingen en het sociaal verzet. Hij deed dat aan de hand van tien stellingen over onze nieuwe ‘kamikaze-regering’. Dat deze het hem door te investeren in gevechtsvliegtuigen in plaats van kinderkribbes niet erg moeilijk heeft gemaakt om kritiek te uiten is een feit.

Wij zouden een generatie zijn waarvoor verzet niet meer is dan een muisklik. Als er iets is wat ik nu wel kan tegenspreken is het wel dat wij over ons zullen laten heenlopen en onze toekomst laten afpakken. Met 4.000 stonden we in de straten van Brussel op 2 oktober, terwijl het academiejaar amper was begonnen. En er waren ook honderden Franstalige jongeren om die dag met ons actie te voeren. Uit solidariteit maar ook omdat ze weten dat de ingeslagen weg langs Franstalige kant net dezelfde is. We komen vandaag opnieuw op straat omdat we weten dat actie voeren altijd loont. Omdat we weten dat verderop, in de parlementen, ze geen enkele intentie hebben om van richting te veranderen. Maar wij zijn met meer, en samen, samen kunnen we deze wereld veranderen.

Comac, de jongerenbeweging van de PVDA en de PVDA verzetten zich tegen elke verhoging van het inschrijvingsgeld. "De studenten hebben al duidelijk aangetoond het niet eens te zijn met de besparingen en de verhoging van de inschrijvingsgelden", zegt Jos D’Haese, woordvoerder van Comac. "De petitie tegen elke verhoging is al door meer dan 20.000 studenten getekend, we stonden met 4000 in de straten van Brussel toen het academiejaar nog maar amper was begonnen en het verzet breidt zich uit.

Met 7.000 trokken ze door Brussel in een “diverse en creatieve Protestparade" om aan de regering-Michel-De Wever te laten horen dat er wel een alternatief is voor haar rechtse inleveringsbeleid. “Wij zullen niet rusten voor deze rechtse regering haar asociale maatregelen weer intrekt,” sprak PVDA-voorzitter Peter Mertens de aanwezigen toe.
“De pensioenleeftijd verhoogt in 2025 tot 66 jaar en in 2030 tot 67. Vervroegd pensioen wordt pas mogelijk vanaf 63 jaar. Dat is ondoenbaar, onlogisch, onnodig en dus ook onaanvaardbaar”, vindt PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte.
4.000 studenten trokken vandaag door de straten van Brussel in een geanimeerde optocht voor een toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs. Met slogans als “Bespaar niet op onze toekomst” en “onderwijs is een recht, geen voorrecht” werd de nieuwe Vlaamse regering duidelijk gemaakt dat besparen op onderwijs onaanvaardbaar is. Ook de PVDA en haar jongerenbeweging Comac waren goed vertegenwoordigd om te protesteren tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld.

Alexander Casier (LVSV) stelt mij via een opiniestuk op Knack.be de vraag hoe het kan dat linkse bewegingen zoals Comac en PVDA voorstander zijn van laag inschrijvingsgeld. Volgens hem is dit immers een transfer van arm naar rijk. Ik ben aangenaam verrast over het feit dat meneer Casier mijn bezorgdheid over de groeiende ongelijkheid in ons land deelt. In het Vlaanderen van vandaag zijn het immers inderdaad niet de sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen. De verhoging van het inschrijvingsgeld zal hier echter niets aan veranderen, in tegendeel.

Met de start van het nieuwe academiejaar zijn de discussies over het hoger onderwijs niet uit de media weg te slaan. Ministers die het inschrijvingsgeld willen verhogen, studenten en proffen die reageren met petities en opiniestukken, op 2 oktober is er al een eerste nationale studentenbetoging. We spraken met Jos D’Haese (22), woordvoerder van PVDA-jongerenbeweging Comac en zelf student geneeskunde. “Hoe kun je de kwaliteit van ons hoger onderwijs garanderen, zonder er in te investeren?”, zegt hij.
De besparingen van de Vlaamse regering worden verkocht als onoverkomelijkheid. De vraag aan minister-president Geert Bourgeois of hij ook zal inleveren, is dan ook helemaal niet populistisch, stelt Line De Witte van Comac.
Op vrijdag 26 september om 14 uur vindt in het federaal parlement een debat plaats over een nieuwe interventie van België in Irak en in Syrië tegen Islamitische Staat (IS). Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, nam deel aan een concentratie voor het Ministerie van defensie om zich hier tegen te verzetten.

Terwijl de ManiFiesta-bezoekers bij honderden toestromen, presenteren PVDA-voorzitter Peter Mertens en volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw met veel trots en enthousiasme hun Cactusplan, een totaalplan dat het verzet van de komende maanden moet inspireren en aanmoedigen.

Met het oog op de studentenbetoging van donderdag 2 oktober lanceert Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, een campagne op de Vlaamse universiteiten en hogescholen. “We willen zo duidelijk maken dat we ons tegen élke verhoging van de studiegelden verzetten”, zegt Jos D'Haese, woordvoerder van Comac.
Fotoreportage
« Hier zijn de kiemen van het verzet, wij zullen bijdragen om ze te doen bloeien». Dat was de boodschap die Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, zaterdag wilde overbrengen op Manifiesta. Op het programma natuurlijk onderwijs, maar ook Palestina, ecologie, enz...
Vandaag start het academiejaar van de universiteiten. Voor de studies die de studenten vandaag aanvatten betaalden ze dit jaar nog 619 euro. Als de regering haar plannen kan uitvoeren, zou dit volgend jaar wel eens tot 400 euro meer kunnen zijn. Comac, de jongerenbewiging van de PVDA, wil deze maatregelen tegenhouden. Ze vertrekken voor een jaar van verzet tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld en tegen de besparingen, en voor een sociaal alternatief.

Deze ochtend verscheen in de pers dat de universiteiten en hogescholen een verhoging van het inschrijvingsgeld voorstellen tot 1.100 euro. Volgens hen is dit de consequentie van de besparingen die de regering wil doorvoeren, en moet ze dat onder ogen zien. De PVDA en Comac, haar jongerenbeweging, verzetten zich tegen élke verhoging van het inschrijvingsgeld.

Manifiesta leidt het begin van een nieuw jaar in. Dit jaar zal onder het teken staan van het groeiende verzet tegen de crisis en de besparingsmaatregelen die zeer veel jongeren treffen, zoals we het meest duidelijk zien met de besparingen in het onderwijs en de stijging van de studiekosten.