Van 6 tot 8 maart open de Karl Marx School op de ULB met markante gasten, debatten, 50 vormingen en één slogan "De wereld begrijpen om ze te veranderen!"

De universitaire overheid van de VUB presenteerde vorige week aan de studentenraad haar nieuwe principes inzake studievoortgangbewaking. Na de KUL haalt nu dus ook de VUB de pers met haar plannen om een strengere selectie door te voeren. Onder druk van de onderfinanciering en de besparingen lijken de onderwijsinstellingen te moeten kiezen voor minder kwaliteitsvol en ongelijker onderwijs en voor … minder studenten .

Het ziet ernaar uit dat Quebec een warme lente tegemoet gaat. Na de grote protestbeweging in 2012 tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld die gekenmerkt werd door haar originaliteit en volharding geven de studenten aan weer te zullen staken. Deze keer liggen er geen plannen op tafel voor het verhogen van het inschrijvingsgeld, maar protesteren de studenten tegen de besparingen in de publieke diensten. En ook vandaag, net als twee jaar geleden, vormen ze een bron van inspiratie voor jongeren wereldwijd die geconfronteerd worden met asociale besparingsmaatregelen.

Wat als Hilde Crevits morgen beslist om het inschrijvingsgeld af te schaffen en onderwijs te financiëren via een verhoogde vennootschapsbelasting? Een utopie? Het is nochtans juist wat Chili nu doet.

Bij de voorstelling van het regeerakkoord, verklaarde premier Charles Michel: “Heel ons regeerprogramma is gericht op de toekomst, voor de huidige én voor de toekomstige generaties.” Inderdaad, de regeringsmaatregelen zullen een grote impact hebben op de toekomst, maar positief zal die impact niet zijn. Deze regeringen maken duidelijke keuzes. Keuzes voor een minimale groep, een kleine elite, ten koste van de jongeren, van de werkende mensen en van kwetsbare groepen in onze samenleving. Deze regeringen geven ons geen toekomst, ze ontnemen ons het recht op een toekomst.

Vorige 28 januari heeft 11.11.11., het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, een studie uitgebracht rond de banden tussen Belgische bedrijven en universiteiten met de kolonisatie van Palestina door Israël. Comac, de studentenbeweging van PVDA, is ongerust over deze banden en stelt een vraag aan de academische besturen van het land. “Het is hoog tijd om deze partnerschappen in vraag te stellen” stelt Robin Bruyere, verantwoordelijke voor de solidariteitscampagne met Palestina van Comac. PVDA-volksvertegenwoordiger Ruddy Warnier heeft ook een interpellatie ingediend in het parlement aan minister Marcourt.

Meer dan 10.000 middelbare scholieren lieten deze week tijdens de laatste 5 minuten van de middagpauze piepend ballonnen leeglopen. Omdat er leven moet worden geblazen in de toekomst van de jongeren, in plaats van op onderwijs te besparen. Het idee vertrok van twee leerlingen van het Atheneum van Merksem, maar groeide met de steun van de Vlaamse Scholierenkoepel uit tot een actie die in tientallen scholen werd gehouden. De 10.000 ballonnen zijn een nieuw duidelijk signaal voor minister Crevits en de Vlaamse regering: de jongeren zijn niet akkoord met de besparingspolitiek en zullen hun toekomst niet laten afnemen.

 

Een geheime discussienota voor het Handel in Diensten Akkoord (TISA) – vandaag gelekt door Associated Whistle-Blowing Press - onthult dat de onderhandelaars hervormingen in nationale gezondheidssystemen bespreken ten voordele van internationale handel en commercialisering van gezondheidszorg. Dit voorstel van Turkije, werd besproken door de Europese lidstaten tijdens de TISA-onderhandelingen in Geneve in September 2014.

Er is enorm onbenut potentieel voor de globalisering van gezondheidszorg

Een enquête bij jongeren in Le Soir geeft opnieuw de bezorgdheden van onze generatie weer aangaande onze toekomst: 6 op 10 jongeren is pessimistisch. Er is ook een zeker wantrouwen tegenover de traditionele partijen en politieke instellingen: slechts 5% denkt dat stemmen dingen kan veranderen. Het lijkt velen te verbazen. Nochtans, als we met een heldere blik naar onze samenleving en het beleid van onze regeringen kijken, begrijpen we dat er vandaag veel terechte redenen zijn om ons zorgen te maken. Van wie nu aan de macht is, hoeven we op dit moment niets te verwachten.

Het is nog maar vier maanden geleden dat het spook van de besparingslogica zich bij monde van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in diens septemberverklaring meester maakte van het beleid van de Vlaamse Overheid. Voor studenten, ouders en zowel academisch als technisch personeel van de universiteiten en hogescholen begon een periode van onzekerheid, maar ook van protest en verzet. De strijd is nog niet gestreden of er lijkt al een nieuw monster geboren te zijn uit de schoot van de bezuinigingswoede: de zogenaamde ‘rationalisering’, die een rechtstreeks gevolg is van de besparingen, bedreigt een groot deel van de universitaire opleidingen. Dat deze afbraakpolitiek de naam meekrijgt van de Rede is niet het enige dat wraakwroekend is aan de weg die de Vlaamse Overheid wil inslaan.

Pegida Vlaanderen, de Vlaamse afdeling van de Duitse islamofobe beweging, voorziet een eerste manifestatie in België op 26 januari te Antwerpen. Al wat ons verdeelt, verzwakt ons, en dat hebben bepaalde personen die actief haat prediken duidelijk goed begrepen. Dat is waarom Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, oproept om deel te nemen aan de wake die staat voor vrede en verdraagzaamheid van Hart boven Hard Antwerpen.
Geen Pegida in Antwerpen!

Bij de voorstelling van het regeerakkoord, verklaarde premier Charles Michel: “Heel ons regeerprogramma is gericht op de toekomst, voor de huidige én voor de toekomstige generaties.” Inderdaad, de regeringsmaatregelen zullen effectief een grote impact hebben op de toekomst van de huidige en toekomstige generaties, zoveel is zeker. Maar positief zal die impact niet zijn. En daar zijn minstens negen redenen voor.

De Antwerpse bisschop Johan Bonny pleitte in december 2014 voor een kerkelijke erkenning van het homohuwelijk. Een opening naar de holebigemeenschap die quasi unaniem op bijval kon rekenen. Alleen de KVHV-afdelingen (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) van Antwerpen en van Gent lijkt zich tegen dit voorstel te keren. Een persoonlijke reactie van Stephen Brigitta van Comac-Gent.

Een reactie van Wouter Vanduffel, vicevoorzitter van Comac-Leuven, op het feit dat LOKO de prijsstijgingen in de Alma heeft kunnen tegenhouden.

Nadat hij door een politieagent droogweg de toegang tot het Brussels Parlement werd ontzegd, maakt PVDA-parlementslid Youssef Handichi zich boos over de disciminatie van alle dag. In een opiniestuk in De Standaard van 7 november hekelt hij het wijdverbreide “structurele” racisme, dat doorgedrongen is tot in de hoogste regionen van de staat.

Feature

Het imperialisme zorgt voor ondraaglijke situaties en ellende op mondiaal vlak. Daarom is het belangrijk dat we ons internationaal organiseren. Dat doen we door goeie banden op te bouwen met anti-imperialistische organisaties over heel de wereld, en wisselen we onze beste ervaringen uit zodat we mekaar ondersteunen in de strijd tegen het imperialisme.

Op maandag 15 december heeft een delegatie van veertig jongeren van Comac in Brussel en in Luik meegedaan aan de algemene staking van het gemeenschappelijk vakbondsfront door een solidariteitstocht te doen langs de stakingspiketten. Een klein verslag van die dag...

Het aantal dokters beperken met een toelatingsproef ondanks tekorten, de portefeuille van een deel van de artsen beschermen in plaats van die van de patiënt, en niet investeren in genoeg kwaliteitsvolle stages. Tot zover de richtlijnen van het beleid van Maggie De Block. In tegenstelling to wat ze zei, is dit nochtans niet de enige mogelijke weg. Verzet is niet alleen mogelijk maar ook nodig om te komen tot een kwaliteitsvol en toegankelijk gezondheidszorgsysteem.

 

Het aantal dokters beperken ondanks een tekort

Het is een guitige kwajongen die ons door de kantoren van de Kamer loodst. “We zitten achteraan in dezelfde gang als de N-VA. Ze hebben hier gevoel voor humor,” grinnikt Hedebouw. Hij werd verkozen in het zuiden van het land, maar voelt zich een Vlaming. “Onlangs nog riep een N-VA’er naar mij “Jullie Walen!”. Welke Walen? Mijn mama komt uit Hasselt en mijn papa uit Ruddervoorde. Maar omdat ik in Luik ben geboren, zou ik een Waal zijn.”

Ik ben 24 en maandag zal ik staken, als student. Volgend academiejaar dreigt het inschrijvingsgeld te verhogen met 40%, tot € 890. Een stijging die voor mijn ouders des te pijnlijker is doordat ik niet het enige studerende kind ben thuis. De ministers beslissen daar bovenop nog te besparen op studentenvoorzieningen, waardoor mijn vervoer, mijn kot, en de maaltijden in het studentenrestaurant duurder zullen worden.