Minister Galant weigerde vorige week in de kamercommissie uitdrukkelijk te antwoorden op vragen over de mogelijke afbraak van de bijzondere tarieven van de NMBS, zoals de Go Pass en de campuskaart. "De prijs verhogen zou bij uitstek de manier zijn om jongeren af te schrikken van het openbaar vervoer", zegt Charlie Le Paige, voorzitter van Comac, de jongerenbeweging van de PVDA. "Het zou een antisociaal en anti-ecologisch beleid zijn. Voor Comac is het duidelijk dat we een totaal andere richting moeten inslaan: die van grootschalige investeringen in het openbaar vervoer. Zo verzekeren we de kwaliteit en de toegankelijkheid. Dat is de beste garantie voor een sociale en ecologische toekomst."

Comac Studenten, de jongerenbeweging van de PVDA, reageert met verontwaardiging op het nieuws dat gisteren verscheen: door de verhoging van het inschrijvingsgeld met 40% moeten eensklaps veel meer studenten beroep doen op sociale tegemoetkomingen. Comac vindt dat studenten moeten kunnen studeren en verwerpt zowel de verhoging van het inschrijvingsgeld als de gespreide afbetalingsplannen waardoor studenten doorheen het academiejaar verplicht zijn te werken in plaats van te studeren.

Solidariteit uitbouwen met de vluchtelingen, de strijd voor het klimaat en het sociaal verzet: dat zijn de uitdagingen voor de herintrede van het nieuwe academiejaar voor Comac, de studentenbeweging van de PVDA. Comac hield zopas haar startcongres in Gent. De krachtlijnen voor het komende academiejaar werden daar bediscussieerd en gestemd door de leden. Ook het nationaal bestuur van de organisatie werd verkozen. Dat zal bestaan uit zes jongeren uit verschillende steden van het land. Comac is daarmee de enige nationale politieke jongerenbeweging van het land.
Vluchtelingen, klimaat en sociaal verzet: dat en veel meer stond op het menu van het Startcongres 2015 van Comac Studenten. Op de plenaire zitting, die op 6 september doorging in Gent, werden de resoluties gestemd die de campagnes van de herintrede en de eerste maanden van het nieuwe academiejaar uitstippelen.
Comac steunt het initiatief van vredesbeweging intal om burgers te mobiliseren tegen de oorlogsplannen van de Belgische regering. De huidige vluchtelingencrisis is het gevolg van militaire interventies in het Midden-Oosten. Meer oorlog betekent meer bloedvergieten, meer leed en meer mensen die op de vlucht moeten slaan. Intal en Comac eisen een actieve vredespolitiek en een waardige opvang van de vluchtelingen die nu al in ons land verblijven.

De finale van ManiFiesta On Tour, jonge talenten op de voorgrond

Op 18 september hebben jullie op Manifiesta, het feest van de solidariteit georganiseerd door Solidair, het maandblad van de PVDA, en Geneeskunde Voor Het Volk, het netwerk van gratis wijkgezondheidcentra, de kans om deel te nemen aan de finale van ManiFiesta On Tour en op jullie favoriete groep te stemmen.

ManiFiesta On Tour, de muziekwedstrijd van ManiFiesta

Gwendolyn Rutten (Open-VLD) stelde een paar dagen geleden het volgende: “Dé uitdaging van dit decennium is om een evenwicht te vinden tussen de broodnodige solidariteit en het niet op de helling zetten van onze sociale verworvenheden.” Ik viel bijna van mijn stoel. Dit is de eerste keer dat ik Rutten ongerust hoor over het voortbestaan van onze sociale verworvenheden. Sinds dag 1 is deze regering, waar zij deel van uitmaakt, bezig de sociale zekerheid te ontmantelen en onze sociale verworvenheden op een helling te zetten. Het grootste gevaar voor onze sociale verworvenheden zijn dus niet de asielzoekers, maar wel de rechtse regering.

Vorig jaar werd er door onze nieuwe regering rond deze periode een hoop besparingsmaatregelen op het Hoger Onderwijs aangekondigd. Dit jaar gaat de regering in frontale aanval op het Secundair en Lager Onderwijs. Toch doet de regering het op een zodanige manier dat ze de besparingsmaatregel steeds als iets positiefs proberen laten overkomen. Maar we laten ons niet vangen.

De Hasseltse politie zet zes mensen in om festivalgangers op Pukkelpop te screenen op de sociale media. De agenten gaan op zoek naar vechtersbazen, dealers en .. terroristen. Jongeren worden in één klap de potentiële schuldigen van vandaag. Na een resem aan repressieve maatregelen zoals de GAS-boetes, is dit een nieuwe stap in de criminalisering van de jeugd.

Rector Torfs gaat voor de zoveelste keer in de aanval tegen de democratisering van het hoger onderwijs (DS, 22/08). Hij pleit niet alleen voor een algemeen ingangsexamen om de toegang tot de universiteit nog selectiever te maken, hij beweert bovendien dat zoiets sociaal kan zijn. Torfs negeert zo niet enkel de bestaande sociale ongelijkheid, hij legitimeert ze ook. In zijn wereld wordt de universiteit een elite-instelling voor de lucky few.

De Hasseltse politie zet zes mensen in om festivalgangers op Pukkelpop op de sociale media te screenen. De agenten gaan op zoek naar vechtersbazen, dealers en .. terroristen. Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, stelt zich ernstige vragen bij deze maatregelen. Terwijl er in de feiten niet zoveel veranderd is aan het gedrag van jongeren, wordt er steeds repressiever opgetreden. Dat toont het gebruik van de GAS-boetes en de verstrenging van de GAS-wet eens te meer aan. Verder stelt de jongerenbeweging de doelstellingen van de lokale politie in vraag. Wie betrapt wordt met drugs, kan zijn of haar boete meteen betalen via Bancontact. Wil men druggebruik verminderen in de samenleving, of snel geld incasseren?

9 leden van Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, vertrokken vorige week maandag halsoverkop naar Griekenland om er de situatie na de overwinning van de OXI-stem van dichtbij op te volgen. Na een rit van bijna 3000 kilometer kwamen ze aan in Athene, een stad waar de muren nog getuigen van de diepgaande campagne die er gevoerd werd. In dit artikel: het bezoek aan Solidarity4All en een aantal solidariteitsinitiatieven.

We willen zo onze solidariteit met het Griekse volk betuigen, voor de democratie en het recht om andere keuzes te maken dan de besparingspolitiek van de Europese Unie. "Door de Sirtaki te dansen willen we duidelijk maken dat ze de jeugd niet op de knieën krijgen." Neen aan de besparingspolitiek, oxi aan het IMF en de Europese Unie.

Een enorme collectieve verarming, massale werkloosheid, verdriedubbeling van het aantal depressies en twee zelfmoorden per dag. Dat zijn de zware gevolgen van een politiek die de Grieken zonder enige democratische legitimiteit door de Trojka werd opgelegd. Ondertussen daalde het BBP en stegen de schulden. De nieuwe Griekse regering wilt het daarom anders gaan doen, maar de Trojka blijft vasthouden aan het besparingsbeleid.

“Neen aan het langer openhouden van de kerncentrales” : Naar aanleiding van de stemming in het parlement over het langer openhouden van de kerncentrales, organiseert Comac de jongerenbeweging van de PVDA een Die-in tegen de huidige regeringspolitiek over nucleaire energie.

Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, steunt de oproep om deze zondag 21 juni om 13u30 te betogen in solidariteit met het Griekse volk. Het zijn de Grieken zelf die oproepen om op Europees niveau te mobiliseren. Tegenover de besparingspolitiek van de Europese Unie heeft het Griekse volk een andere weg gekozen. Sindsdien probeert de EU met harde hand het Griekse verzet te breken. Het Griekse volk verdient onze steun. Hun strijd is de onze.

De Standaard kopt vandaag: “sociale klasse overrulet talent”. De krant wijst op een onderzoek van FOD economie, waarin de situatie van 340.000 jongeren in 2001 en 2011 wordt vergeleken. Daaruit blijkt dat de kansen om een diploma hoger onderwijs te behalen vooral afhankelijk zijn van sociale afkomst en niet van talent. Nooit was de kans op mobiliteit tussen de klassen kleiner. Dagelijks worden zo kansen van jongeren ontnomen, enkel en alleen op basis van het gezin waarin zij zijn geboren. De maatregelen van de regering vergroten deze ongelijkheid. Het is tijd dat minister Crevits haar verantwoordelijkheid neemt.

Paul De Knop, rector van de VUB, vergeleek onlangs de prijs van een jaar studeren met die van een iPhone en sprak over beursstudenten in een Land Rover. Studentenvertegenwoordiger Olivier Goessens dient hem van antwoord.

Op 15 mei 2015 werd een lijst gepubliceerd met de eerste ondertekenaars van het platformBACBI, dat oproept tot een culturele en academische boycot van Israël. Dit nieuw initiatief kadert in een internationale beweging van geweldloze actie om het koloniale apartheidsbeleid van de Israëlische staat een halt toe te roepen. Al meer dan 336 academici uit het hele land schaarden zich achter het platform. Comac ( jongerenbeweging van de PVDA) ondersteunt deze oproep, die gevoelig bijdraagt aan bestaande initiatieven, en eist een breed debat over de kwestie.

De Climate Express lanceert vandaag haar inschrijvingscampagne voor de Klimaattop in Parijs, die op 20 November zal plaatsvinden. Het is belangrijk om vandaag concrete stappen te ondernemen om het klimaat te redden en om de belangen van de planeet en haar bevolking te doen primeren op de winsten van enkele multinationals. Daarom ondersteunt Comac het initiatief van Climate Express en willen we maximaal mobiliseren voor Parijs!