Een enquête bij jongeren in Le Soir geeft opnieuw de bezorgdheden van onze generatie weer aangaande onze toekomst: 6 op 10 jongeren is pessimistisch. Er is ook een zeker wantrouwen tegenover de traditionele partijen en politieke instellingen: slechts 5% denkt dat stemmen dingen kan veranderen. Het lijkt velen te verbazen. Nochtans, als we met een heldere blik naar onze samenleving en het beleid van onze regeringen kijken, begrijpen we dat er vandaag veel terechte redenen zijn om ons zorgen te maken. Van wie nu aan de macht is, hoeven we op dit moment niets te verwachten.

Het is nog maar vier maanden geleden dat het spook van de besparingslogica zich bij monde van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in diens septemberverklaring meester maakte van het beleid van de Vlaamse Overheid. Voor studenten, ouders en zowel academisch als technisch personeel van de universiteiten en hogescholen begon een periode van onzekerheid, maar ook van protest en verzet. De strijd is nog niet gestreden of er lijkt al een nieuw monster geboren te zijn uit de schoot van de bezuinigingswoede: de zogenaamde ‘rationalisering’, die een rechtstreeks gevolg is van de besparingen, bedreigt een groot deel van de universitaire opleidingen. Dat deze afbraakpolitiek de naam meekrijgt van de Rede is niet het enige dat wraakwroekend is aan de weg die de Vlaamse Overheid wil inslaan.

Pegida Vlaanderen, de Vlaamse afdeling van de Duitse islamofobe beweging, voorziet een eerste manifestatie in België op 26 januari te Antwerpen. Al wat ons verdeelt, verzwakt ons, en dat hebben bepaalde personen die actief haat prediken duidelijk goed begrepen. Dat is waarom Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, oproept om deel te nemen aan de wake die staat voor vrede en verdraagzaamheid van Hart boven Hard Antwerpen.
Geen Pegida in Antwerpen!

Bij de voorstelling van het regeerakkoord, verklaarde premier Charles Michel: “Heel ons regeerprogramma is gericht op de toekomst, voor de huidige én voor de toekomstige generaties.” Inderdaad, de regeringsmaatregelen zullen effectief een grote impact hebben op de toekomst van de huidige en toekomstige generaties, zoveel is zeker. Maar positief zal die impact niet zijn. En daar zijn minstens negen redenen voor.

De Antwerpse bisschop Johan Bonny pleitte in december 2014 voor een kerkelijke erkenning van het homohuwelijk. Een opening naar de holebigemeenschap die quasi unaniem op bijval kon rekenen. Alleen de KVHV-afdelingen (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) van Antwerpen en van Gent lijkt zich tegen dit voorstel te keren. Een persoonlijke reactie van Stephen Brigitta van Comac-Gent.

Een reactie van Wouter Vanduffel, vicevoorzitter van Comac-Leuven, op het feit dat LOKO de prijsstijgingen in de Alma heeft kunnen tegenhouden.

Nadat hij door een politieagent droogweg de toegang tot het Brussels Parlement werd ontzegd, maakt PVDA-parlementslid Youssef Handichi zich boos over de disciminatie van alle dag. In een opiniestuk in De Standaard van 7 november hekelt hij het wijdverbreide “structurele” racisme, dat doorgedrongen is tot in de hoogste regionen van de staat.

Feature

Het imperialisme zorgt voor ondraaglijke situaties en ellende op mondiaal vlak. Daarom is het belangrijk dat we ons internationaal organiseren. Dat doen we door goeie banden op te bouwen met anti-imperialistische organisaties over heel de wereld, en wisselen we onze beste ervaringen uit zodat we mekaar ondersteunen in de strijd tegen het imperialisme.

Ce lundi 15 décembre, une délégation de quarante jeunes de Comac ont participé à Bruxelles et à Liège à la grève générale en front commun en faisant une tournée de solidarité aux piquets de grève. Petit récit de la journée...

Het aantal dokters beperken met een toelatingsproef ondanks tekorten, de portefeuille van een deel van de artsen beschermen in plaats van die van de patiënt, en niet investeren in genoeg kwaliteitsvolle stages. Tot zover de richtlijnen van het beleid van Maggie De Block. In tegenstelling to wat ze zei, is dit nochtans niet de enige mogelijke weg. Verzet is niet alleen mogelijk maar ook nodig om te komen tot een kwaliteitsvol en toegankelijk gezondheidszorgsysteem.

 

Het aantal dokters beperken ondanks een tekort

Het is een guitige kwajongen die ons door de kantoren van de Kamer loodst. “We zitten achteraan in dezelfde gang als de N-VA. Ze hebben hier gevoel voor humor,” grinnikt Hedebouw. Hij werd verkozen in het zuiden van het land, maar voelt zich een Vlaming. “Onlangs nog riep een N-VA’er naar mij “Jullie Walen!”. Welke Walen? Mijn mama komt uit Hasselt en mijn papa uit Ruddervoorde. Maar omdat ik in Luik ben geboren, zou ik een Waal zijn.”

Ik ben 24 en maandag zal ik staken, als student. Volgend academiejaar dreigt het inschrijvingsgeld te verhogen met 40%, tot € 890. Een stijging die voor mijn ouders des te pijnlijker is doordat ik niet het enige studerende kind ben thuis. De ministers beslissen daar bovenop nog te besparen op studentenvoorzieningen, waardoor mijn vervoer, mijn kot, en de maaltijden in het studentenrestaurant duurder zullen worden.

Video

Een animatiefilmpje over hoe de besparingen van de regering Michel - De Wever ons treffen van de de wieg tot in het rusthuis #hetsociaalverzet

Naar aanleiding van de provinciale actiedag van 1 december maakten de studenten van Gent en Luik al deel uit van de beweging om tegen de maatregelen van de regering te protesteren. Nu dinsdag 2 december heeft een Algemene Studentenvergadering in Louvain-La-Neuve georganiseerd door de AGL (de plaatselijke studentenraad) gestemd om deel te nemen aan de acties van 8 en 15 december, en heeft ze een eisenpakket vanuit de studenten opgesteld tegen het federaal regeerakkoord.

In Noorwegen betaal je geen inschrijvingsgeld als je hoger onderwijs volgt. Het scheelde nochtans niet veel: de Noorse regering kwam dit najaar met een plan om inschrijvingsgeld in te voeren voor buitenlandse studenten. Maar dat was buiten de studenten gerekend. Met protesten in het hele land slaagden zij erin om de maatregel tegen te houden.

Rik Torfs en de KULeuven beroeren dezer dagen de media met de beslissing over het weigeren van slechtscorende eerstejaars en het relativeren van het inschrijvingsgeld voor beursstudenten. Zwakke studenten zien hun kansen slinken, maar Rik Torfs lijkt hier geen enkel probleem mee te hebben. De KULeuven werpt zich op als pionier van het elitaire onderwijs in Vlaanderen en weigert elk overleg met de andere universiteiten, die sceptisch staan tegenover dit voorstel. Om het met de woorden van Kris Versluys, onderwijsdirectereur van de UGent te zeggen, "Je moet studenten de kans geven om zich te herpakken".

“De eerste actiedag van de vakbonden is een succes”, reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens op de staking van vandaag. “De staking werd breed opgevolgd zowel in de provincie Antwerpen, het industriële hart van België, als in Henegouwen, het historische hart van het sociaal verzet, als in Limburg en in Luxemburg.

Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, ondersteunde de regionale staking van maandag 24 november. Een delegatie van 40 Comacers uit Leuven, Brussel, Gent én Antwerpen gingen ook letterlijk hun steun betuigen en bezochten in totaal zo’n 25 stakingpiketten verspreid over heel de provincie Antwerpen. Hieronder een klein verslag van hun stakingstour

Vandaag in de reeks 'Studenten in verzet': Duitsland, waar het inschrijvingsgeld in de laatste deelstaat terug werd afgeschaft en 200.000 studenten in staking gingen. Maandag 17 november was de internationale dag van de student, terwijl overal ter wereld het (hoger) onderwijs onder vuur ligt. Maar ook het verzet broeit. De World Federation of Democratic Youth (WFDY) roept daarom op tot een week van de studentenstrijd. Met Comac publiceren we in dat kader elke dag een artikel over het onderwijs in een ander land. Over hoe elders de middelen voor onderwijs onder druk komen te staan, maar ook waar er vooruitgang is. En over hoe de studenten overal duidelijk maken dat ze zullen blijven vechten voor een toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs.

Vandaag in de reeks 'Studenten in verzet': Quebeq, waar de verhoging van het inschrijvingsgeld werd tegengehouden en de carré rouge het teken van de studentenprotesten werd. Maandag 17 november was de internationale dag van de student, terwijl overal ter wereld het (hoger) onderwijs onder vuur ligt. Maar ook het verzet broeit. De World Federation of Democratic Youth (WFDY) roept daarom op tot een week van de studentenstrijd. Met Comac publiceren we in dat kader elke dag een artikel over het onderwijs in een ander land. Over hoe elders de middelen voor onderwijs onder druk komen te staan, maar ook waar er vooruitgang is. En over hoe de studenten overal duidelijk maken dat ze zullen blijven vechten voor een toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs.