9 leden van Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, vertrokken vorige week maandag halsoverkop naar Griekenland om er de situatie na de overwinning van de OXI-stem van dichtbij op te volgen. Na een rit van bijna 3000 kilometer kwamen ze aan in Athene, een stad waar de muren nog getuigen van de diepgaande campagne die er gevoerd werd. In dit artikel: het bezoek aan Solidarity4All en een aantal solidariteitsinitiatieven.

We willen zo onze solidariteit met het Griekse volk betuigen, voor de democratie en het recht om andere keuzes te maken dan de besparingspolitiek van de Europese Unie. "Door de Sirtaki te dansen willen we duidelijk maken dat ze de jeugd niet op de knieën krijgen." Neen aan de besparingspolitiek, oxi aan het IMF en de Europese Unie.

Een enorme collectieve verarming, massale werkloosheid, verdriedubbeling van het aantal depressies en twee zelfmoorden per dag. Dat zijn de zware gevolgen van een politiek die de Grieken zonder enige democratische legitimiteit door de Trojka werd opgelegd. Ondertussen daalde het BBP en stegen de schulden. De nieuwe Griekse regering wilt het daarom anders gaan doen, maar de Trojka blijft vasthouden aan het besparingsbeleid.

“Neen aan het langer openhouden van de kerncentrales” : Naar aanleiding van de stemming in het parlement over het langer openhouden van de kerncentrales, organiseert Comac de jongerenbeweging van de PVDA een Die-in tegen de huidige regeringspolitiek over nucleaire energie.

Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, steunt de oproep om deze zondag 21 juni om 13u30 te betogen in solidariteit met het Griekse volk. Het zijn de Grieken zelf die oproepen om op Europees niveau te mobiliseren. Tegenover de besparingspolitiek van de Europese Unie heeft het Griekse volk een andere weg gekozen. Sindsdien probeert de EU met harde hand het Griekse verzet te breken. Het Griekse volk verdient onze steun. Hun strijd is de onze.

De Standaard kopt vandaag: “sociale klasse overrulet talent”. De krant wijst op een onderzoek van FOD economie, waarin de situatie van 340.000 jongeren in 2001 en 2011 wordt vergeleken. Daaruit blijkt dat de kansen om een diploma hoger onderwijs te behalen vooral afhankelijk zijn van sociale afkomst en niet van talent. Nooit was de kans op mobiliteit tussen de klassen kleiner. Dagelijks worden zo kansen van jongeren ontnomen, enkel en alleen op basis van het gezin waarin zij zijn geboren. De maatregelen van de regering vergroten deze ongelijkheid. Het is tijd dat minister Crevits haar verantwoordelijkheid neemt.

Paul De Knop, rector van de VUB, vergeleek onlangs de prijs van een jaar studeren met die van een iPhone en sprak over beursstudenten in een Land Rover. Studentenvertegenwoordiger Olivier Goessens dient hem van antwoord.

Op 15 mei 2015 werd een lijst gepubliceerd met de eerste ondertekenaars van het platformBACBI, dat oproept tot een culturele en academische boycot van Israël. Dit nieuw initiatief kadert in een internationale beweging van geweldloze actie om het koloniale apartheidsbeleid van de Israëlische staat een halt toe te roepen. Al meer dan 336 academici uit het hele land schaarden zich achter het platform. Comac ( jongerenbeweging van de PVDA) ondersteunt deze oproep, die gevoelig bijdraagt aan bestaande initiatieven, en eist een breed debat over de kwestie.

De Climate Express lanceert vandaag haar inschrijvingscampagne voor de Klimaattop in Parijs, die op 20 November zal plaatsvinden. Het is belangrijk om vandaag concrete stappen te ondernemen om het klimaat te redden en om de belangen van de planeet en haar bevolking te doen primeren op de winsten van enkele multinationals. Daarom ondersteunt Comac het initiatief van Climate Express en willen we maximaal mobiliseren voor Parijs!

'De universiteit is niet voor iedereen', aldus Rik Torfs, rector van de KU Leuven. Hij zet met deze uitspraak het zoveelste ideologische offensief in voor een elitair onderwijs.

Alsof ze zich de laatste maanden nog niet vaak genoeg van hun kleinste kant hebben laten zien, werkt de ultraconservatieve studentenclub KVHV zich opnieuw in de kijker met op zijn minst bedenkelijke uitspraken. De Gentse afdeling van deze vormingsschool voor toekomstige VB- en N-VA-toppolitici pakte gisteren op Facebook uit met een in memoriam van niemand minder dan… Joris van Severen, in de jaren ’30 leider van de extreemste fascistische organisatie in België: het Verdinaso. Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, waarschuwt voor het normaliseren van autoritaire, racistische en asociale ideologieën en roept op tot een divers en solidair sociaal verzet.

Op 22 april organiseerde de vrouwengroep van Comac Leuven het groot seksismedebat. Het debat werd ingeleid door niemand minder dan Yasmine Schillebeeckx. Je kent haar waarschijnlijk wel van het artikel “Mijn naam is niet ‘Hey Sexy’” of als één van de oprichtsters van #WijOverdrijvenNiet. Aangezien zij onze interesse gewekt heeft, besloten we haar te interviewen.

Video

Tegenover de plannen van de federale regering om 6 miljard te investeren in de aankoop van 40 nieuwe F-35 oorlogsvliegtuigen, start Comac (de jongerenbeweging van de PVDA) een campagne om te eisen dat dit geld eerder geïnvesteerd zou worden in de sociale, democratische en ecologische noden van de samenleving. We hebben een filmpje gelanceerd om promotie te maken voor de campagne

Exequiel en Diego waren 18 & 24 jaar toen ze op donderdag 14 mei stierven in Valparaiso, Chili, na een incident tijdens een betoging voor gratis hoger onderwijs. Een man had op de studenten geschoten en ze vermoord toen ze affiches voor zijn gebouw aan het kleven waren.

Seppe De Meulder van Comac Leuven schreef na het debat over basisinkomen in Leuven een kritische reflectie op dit toch wel vernieuwende idee. Voortbouwend op de positieve uitgangspunten van het basisinkomen, pleit hij voor een onvoorwaardelijke werkloosheidsuitkering boven de armoedegrens, een investeringsplan voor gratis publieke voorzieningen en een 30-uren week. Om dit mogelijk te maken is op zijn minst een miljonairstaks nodig, die het budget dat hiervoor nodig is activeert. Seppe schrijft in eigen naam.

Jaarlijks wordt de Belgian Pride georganiseerd op de zaterdag die het dichts bij 17 mei valt, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Voor Comac en PVDA is het al jaren de uitgelezen kans om onze visie op een warme en diverse samenleving in de kijker te zetten, zij aan zij met de talloze verenigingen en vele tienduizenden deelnemers die op een feestelijke manier het recht opeisen om te zijn wie je bent, ongeacht je seksuele voorkeuren of genderidentiteit. Deze boodschap is nog steeds heel hard nodig, want homofobie en transfobie zitten dieper in onze samenleving ingebakken dan we soms denken…

Jongeren die het heft in eigen handen nemen om te bouwen aan een diverse en solidaire samenleving, zonder racisme en discriminatie, dat was de motor achter het grote buurtfestival van zondag 10 mei in Antwerpen. Met Diversity In Antwerp City brachten ze zo maar eventjes 4.000 mensen bijeen in Park Spoor Noord om samen te dromen van een warm alternatief. En wat voor een!

Manifiesta On Tour is de voorbije week langs Brussel, Leuven en Louvain-La-Neuve gegaan. Meer dan 600 jongeren hebben deelgenomen aan de avonden met op het programma: een muzikale wedstrijd, lezingen, fototentoonstellingen, symbolische acties, workshops met andere jongerenverenigingen, ... Drie avonden georganiseerd door Comac die de mogelijkheid boden om reclame te maken voor Manifiesta en via Manifiesta cultuur en jonge talenten in de verf te zetten.

Comac, de jongerenbeweging van de PVDA (Partij van de Arbeid van België) en de Communistische Partij (CPB) organiseren op 10 mei een bezoek aan het Fort van Breendonk. “Opdat men de nazistische barbaarsheid en de duizenden Verzetsstrijders die hun leven gaven opdat wij vrij zouden kunnen leven nooit zou vergeten”, legt Petya Obolensky, verantwoordelijke van Comac, uit.

LEUVEN - “Junckers Europa is niet het onze" Op maandag 4 mei voert Comac, de jongerenafdeling van de PVDA, actie tijdens de de lezing van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker aan de KU Leuven. Juncker geeft er zijn visie op de toekomst van Europa, en die is volgens de linkse jongerenbeweging nefast voor de werkende bevolking en de jeugd.