In december 2015 vindt in Parijs de grote jaarlijkse klimaattop plaats. De groene beweging heeft hiervan DE afspraak gemaakt voor een grote mobilisatie, om de krachtsverhoudingen op te bouwen voor een ecologische, duurzame en sociaal rechtvaardige transitie. Comac sluit zich aan bij deze oproep, ondersteunt de mobilisatie van Climate Express en gaat mee naar Parijs 2015. Schrijf jij je ook snel in? De plaatsen zijn beperkt!

Na de dramatische aanslagen in Parijs en met de huidige dreiging, moeten we logischerwijs rekening houden met de nieuwe situatie. Samenkomsten in grote steden werden verboden, maar het kon niet dat de klimaatbeweging moest zwijgen. De uitdagingen die vanaf maandag besproken zullen worden op de internationale klimaattop in Parijs zijn te belangrijk voor de toekomst van onze planeet. Daarnaast zijn de aangekondigde beloftes tot nu toe vanuit de staten totaal niet voldoende. Daarom zal Climate Express uiteindelijk in Oostende deze zondag 29 november druk zetten op de Belgische en internationale regeringsleiders. En ondanks de koude lucht van de Noordzee zal het een warme betoging zijn. We zitten met een ecologische noodtoestand en we moeten met veel zijn in Oostende om gehoord te worden.

Je vindt het bos niet meer door de bomen als je je syllabus bekijkt? Ben je het beu om alleen te studeren en prooi te vallen aan allerlei verzuchtingen? Wil je in groep studeren in een aangename sfeer en collectief de stress van je schouders te halen? Wil je andere mensen leren kennen die hetzelfde studeren als jij? Wil je verwend worden door een fantastische keukenploeg in deze moeilijke periode? Een adres… de collectieve blok!

Van 30 oktober tot 1 november, het weekend van Halloween, beleefden de jongeren van Comac en PVDA Jongeren, een uitzonderlijk weekend. 60 jongeren van over heel België werkten het hele weekend lang rond en met mensen op de vlucht. “Een weekend dat ons nog lang zal bijblijven, dat in ons geheugen gegrift staat”, getuigt Maxim Buyssens (18 jaar).

De Vrije Universiteit Brussel is als eerste universiteit in West-Europa naar de beurs getrokken om obligaties uit te schrijven. “Een spijtige primeur. Wat zal dit willen zeggen? Dat de financiering van nieuwe proffen of nieuwe koten zal afhangen van de beurskoers? Dat de VUB winst zal moeten maken?” vraagt Olivier Goessens, voorzitter van Comac VUB (studentenbeweging van de PVDA) zich af. “Met deze beslissing wordt ons onderwijs meer en meer een koopwaar dat gekocht en verhandeld kan worden. Daarenboven werd deze beslissing gemaakt zonder een democratische debat met studenten en personeel. Vrij Onderzoek moet een centrale waard blijven aan de VUB. Het denken mag zich aan geen enkel dogma onderwerpen, ook niet aan de dogma’s van vermarkting en privatisering. Ons Vrij Onderzoek is niet te koop!” Comac eist via een petitie dat het rectoraat zich bindt om dit trieste precedent niet te herhalen. “Wij pleiten voor een publieke herfinanciering in plaats van privatiseringen” aldus Olivier Goessens.

Sinds de vooravond van Halloween 2015 mag de Vrije Universiteit Brussel (VUB) de trieste primeur op haar naam schrijven van eerste beursgenoteerde universiteit in Europa. U leest het goed: tussen de aandelen van commerciële ondernemingen vinden beleggers vanaf nu ook de obligaties van de VUB op de Euronext beurs. Zichtbaar tevreden mocht rector Paul De Knop vrijdag de bel luiden om de beurs te openen. Daarmee is een drempel overschreden in de privatisering van ons onderwijs. Die privatisering plaatst economisch rendement voor vrij academisch onderzoek en de belangen van de bedrijfswereld voor de noden van de samenleving. De privatisering van ons onderwijs is ook de privatisering van de wetenschappelijke en academische kennis. Terwijl we net een kritische universiteit nodig hebben die kennis toegankelijk maakt voor iedereen.

In twee jaar tijd is de protestbeweging tegen het vrijhandelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie (TTIP) ongelooflijk gegroeid en verspreid geraakt over heel Europa. Met ondermeer de landbouwers, vakbonden en milieuorganisaties verzamelt de beweging originele en unieke voorspannen die de Europese leiders in het defensief dringen. Deze beweging heeft niet alleen het potentieel om de verdragen onderuit te halen, ze kan ook eindelijk het democratisch debat over Europa openen dat wij naar voren willen schuiven

Gepubliceerd op knack.be op 24 oktober.

'Niet iedereen heeft evenveel kansen om te slagen op de oriënteringsproeven voor het hoger onderwijs, en dat heeft heus niets met capaciteiten te maken', schrijft Line De Witte van Comac. Volgens haar zit er heel wat ruis op dit type tests.

In de geest van de neoliberale wind die door de wereld waait, kondigde vorige week ook de Zuid-Afrikaanse regering aan het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs met 10 tot 12% te verhogen. De studenten slikten de besparingspolitiek van de regerende ANC-partij echter niet meer en kwamen massaal in opstand. Terwijl de politie met traangas studenten uit de regeringsgebouwen weerde, kondigde president Zuma aan het inschrijvingsgeld dit jaar niet te verhogen.

Op zaterdag 24 oktober organiseerde PVDA Jongeren Antwerpen een benefietavond ten voordele van de vluchtelingen: Solidarity In Antwerp City. Met meer dan 80 aanwezigen, dozen vol spullen voor de startpakketjes voor het opvangcentrum in Linkeroever, en een donatie van 450 euro aan de organisatie ‘Vriendschap zonder Grenzen’, kon men van een geslaagde avond spreken. We laten de organisatoren aan het woord.

​​Met Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, schoten we al snel in actie toen vluchtelingen in steeds grotere aantallen in België aankwamen. We gingen mee helpen aan het ontbijt voor mensen die net waren aangekomen, zamelden spullen in, nodigden vluchtelingen uit in de klas en liepen mee in de grote steunbetoging #RefugeesWelcome. Van vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november vertrekken we nu voor een weekend vol solidariteit met mensen op de vlucht. Kom jij ook mee?
Na opnieuw een van de grootste naoorlogse betogingen in België reageerde de regering dat de betogers 'een minderheid' zijn waar zij hun beleid niet op wil afstemmen. Op wie stemt de regering haar beleid wel af? In elk geval niet op de meerderheid van de jongeren, dat toont een onderzoek van socioloog Mark Elchardus heel duidelijk aan...
Minister Galant weigerde vorige week in de kamercommissie uitdrukkelijk te antwoorden op vragen over de mogelijke afbraak van de bijzondere tarieven van de NMBS, zoals de Go Pass en de campuskaart. "De prijs verhogen zou bij uitstek de manier zijn om jongeren af te schrikken van het openbaar vervoer", zegt Charlie Le Paige, voorzitter van Comac, de jongerenbeweging van de PVDA. "Het zou een antisociaal en anti-ecologisch beleid zijn. Voor Comac is het duidelijk dat we een totaal andere richting moeten inslaan: die van grootschalige investeringen in het openbaar vervoer. Zo verzekeren we de kwaliteit en de toegankelijkheid. Dat is de beste garantie voor een sociale en ecologische toekomst."

Comac Studenten, de jongerenbeweging van de PVDA, reageert met verontwaardiging op het nieuws dat gisteren verscheen: door de verhoging van het inschrijvingsgeld met 40% moeten eensklaps veel meer studenten beroep doen op sociale tegemoetkomingen. Comac vindt dat studenten moeten kunnen studeren en verwerpt zowel de verhoging van het inschrijvingsgeld als de gespreide afbetalingsplannen waardoor studenten doorheen het academiejaar verplicht zijn te werken in plaats van te studeren.

Solidariteit uitbouwen met de vluchtelingen, de strijd voor het klimaat en het sociaal verzet: dat zijn de uitdagingen voor de herintrede van het nieuwe academiejaar voor Comac, de studentenbeweging van de PVDA. Comac hield zopas haar startcongres in Gent. De krachtlijnen voor het komende academiejaar werden daar bediscussieerd en gestemd door de leden. Ook het nationaal bestuur van de organisatie werd verkozen. Dat zal bestaan uit zes jongeren uit verschillende steden van het land. Comac is daarmee de enige nationale politieke jongerenbeweging van het land.
Vluchtelingen, klimaat en sociaal verzet: dat en veel meer stond op het menu van het Startcongres 2015 van Comac Studenten. Op de plenaire zitting, die op 6 september doorging in Gent, werden de resoluties gestemd die de campagnes van de herintrede en de eerste maanden van het nieuwe academiejaar uitstippelen.
Comac steunt het initiatief van vredesbeweging intal om burgers te mobiliseren tegen de oorlogsplannen van de Belgische regering. De huidige vluchtelingencrisis is het gevolg van militaire interventies in het Midden-Oosten. Meer oorlog betekent meer bloedvergieten, meer leed en meer mensen die op de vlucht moeten slaan. Intal en Comac eisen een actieve vredespolitiek en een waardige opvang van de vluchtelingen die nu al in ons land verblijven.

De finale van ManiFiesta On Tour, jonge talenten op de voorgrond

Op 18 september hebben jullie op Manifiesta, het feest van de solidariteit georganiseerd door Solidair, het maandblad van de PVDA, en Geneeskunde Voor Het Volk, het netwerk van gratis wijkgezondheidcentra, de kans om deel te nemen aan de finale van ManiFiesta On Tour en op jullie favoriete groep te stemmen.

ManiFiesta On Tour, de muziekwedstrijd van ManiFiesta

Gwendolyn Rutten (Open-VLD) stelde een paar dagen geleden het volgende: “Dé uitdaging van dit decennium is om een evenwicht te vinden tussen de broodnodige solidariteit en het niet op de helling zetten van onze sociale verworvenheden.” Ik viel bijna van mijn stoel. Dit is de eerste keer dat ik Rutten ongerust hoor over het voortbestaan van onze sociale verworvenheden. Sinds dag 1 is deze regering, waar zij deel van uitmaakt, bezig de sociale zekerheid te ontmantelen en onze sociale verworvenheden op een helling te zetten. Het grootste gevaar voor onze sociale verworvenheden zijn dus niet de asielzoekers, maar wel de rechtse regering.

Vorig jaar werd er door onze nieuwe regering rond deze periode een hoop besparingsmaatregelen op het Hoger Onderwijs aangekondigd. Dit jaar gaat de regering in frontale aanval op het Secundair en Lager Onderwijs. Toch doet de regering het op een zodanige manier dat ze de besparingsmaatregel steeds als iets positiefs proberen laten overkomen. Maar we laten ons niet vangen.